Rozdział: "Warunki konieczne do efektywnej pracy z cylindrami"


Warunki konieczne do efektywnej pracy z cylindrami


     Jak pokazują doświadczenia, Cylindry Faraona są w stanie gwałtownie poprawić samopoczucie człowieka i stan jego zdrowia, jeżeli wypełniony zostanie szereg warunków dotyczących stylu życia i moralnego samowychowania. Oprócz tego, takie kompleksowe podejście do pracy z Cylindrami Faraona otwiera drogę do całej serii unikalnych możliwości. Droga ta, natomiast, prowadzi do znacznych mocy.
     Tak, cylindry Faraona pomagają również, gdy trzymacie je tylko w dłoniach. Jednak efektywnośc tych zajęć zależy od nastepujących warunków:
     1. regularność zajęć
     2. trzymanie się reżimu żywienia. Dobrze jest dobrać dietę według indywidualnych wskazań lekarza. Jeśli tym wskazaniom towarzyszą zalecenia periodycznych głodówek, korzystajcie z tej okazji, a będziecie szczególnie zaskoczeni rezultatami działania cylindrów.
     3. konieczność moralnego postępowania. Celem wyjaśnienia Ц prawa moralne wszystkich wielkich ksiąg tego świata stanowią bazę harmonii wewnętrznej człowieka i jego zharmonizowania z wszechświatem. Cylindry jako materialna rzecz pracują nad naszym niższym ja. Jeśli ta praca zbiega się z jednoczesna pracą nad naszym wyższym JA, prowadzi to do kumulacji wysiłków i ważnych zmian pozytywnych. Brak pracy w wyższych duchowo-moralnych planach pozostawia każdą kurację bez wsparcia. Cylindry również czynią to, co mogą Ц nie więcej. Gdy człowiek kroczy drogą zła, jednocześnie poddając się siłom cylindrów działających jak plus i minus, organizm odmawia posłuszeństwa nie wytrzymując powstających przeciążeń.
     4. normalizacja i ograniczenie aktywności seksualnej. Według wschodnich religii energia seksualna może zostać poddana transmutacji w życiową lub nawet duchową energię.
     5. konieczność kontaktu z przyrodą. Działanie cylindrów nasila się, gdy korzysta się z ich mocy na łonie przyrody. Jeśli pozwala na to pogoda i stopień waszego zahartowania Ц boso. W wietrzne dni nie zaleca się korzystać z cylindrów. Ziemia była źródłem mocy rosyjskich bohaterów mitycznych, giganta Anteusza, wielkiego przeciwnika Herkulesa. Wykorzystujcie energię żywiołów, biegajcie boso po ziemi, oblewajcie się zimna wodą, róbcie zmienne, ciepło-zimne prysznice. Obserwujcie przyrodę, syćcie się jej pięknem, pracujcie w pięknych, harmonicznych miejscach. Obejmujcie drzewa będące źródłem wielkiej energii. Oto przykład ćwiczenia Ц wybierzcie zdrowe, silne drzewo i stając naprzeciwko poproście o podzielenie się jego mocą, zbliżcie się ku niemu z przyjacielskim nastawieniem, obnażeni do pasa. Przysuńcie się do drzewa, lewą rękę połóżcie na pniu, prawą kładąc sobie na splocie słonecznym. Przekaz energii nastąpi przez lewą rękę ku prawej. Po ćwiczeniu podziękujcie drzewu. Zalecam kontakt z sosną, topolą, cyprysem, wierzbą, platanem, fikusem. Nie zalecam jodły, osiki, kasztanu i czarnego bzu. Zawsze możecie przychodzić praktykować nad morze. Wspomoże waszą praktykę w każda pogodę, oprócz tej bardzo wietrznej. Wyciągajcie ku morzu ręce z zaciśniętymi w dłoniach cylindrami Faraona. Dbajcie o regularność zajęć. Kształćcie się w technikach rozluźniających. Podniesiecie zakres oddziaływania cylindrów. Oczywiście możecie po prostu siedzieć w fotelu z cylindrami w dłoniach, ale skoro już doszło do tego, że obcujecie z tymi unikalnymi posłańcami świata starożytnego, dlaczegóż by nie użytkować ich mocy w pełni?

Contact Us

Phone number in Saint-Petersburg: +7 (812) 476-95-01

E-mail address: cyl@yandex.ru