Rozdział: "Zatrzymać starość"


Zatrzymać starość


     Zgodnie z jednym ze współczesnych punktów widzenia starzenie się jest problemem regulacji organizmu. Prawidłowa regulacja, rytm, styl życia, odżywianie itd., i żyjecie ku swojemu (i cudzemu) zadowoleniu. Nie przestrzegając tych zasad - do granicy szybkiej starości.
     O prawidłowym stylu życia napisano dziesiątki tysięcy książek. Zatrzymamy się w tym rozdziale tylko na jednym, ale jakże ważnym aspekcie - problemie starzenia.
     Niestety wielu z nas, być może podświadomie, wybiera dla siebie granicę początku starości wypowiadając fatalne słowa: jestem już niemłody albo jeszcze gorzej: jestem już stary. B.M. Dilman w swojej książce Wielki zegar biologiczny. Wprowadzenie do medycyny integralnej. (M 1996) pisze, że przy tym człowiek zupełnie nie podejrzewa, jaką niszczącą siłę ma wypowiedziane przez niego twierdzenie, albowiem dowolny osąd o sobie ma siłę hipnozy. Wypowiadając nieszczęsną formułę jestem już stary, momentalnie aktywujecie w sobie całą zebraną informację o starości i jej oznakach powolny chód, zgarbione plecy, rozluźnione ruchy, utrata ciekawości życia i w tym momencie implantujecie to do swojej psychiki i zachowania. Dalej wszystko naturalnie narasta jak śniegowa kula choroby, ograniczenie aktywności ruchowej, a za nimi realna starość.
     A oto, co zachodzi wewnątrz waszego organizmu na skutek nieostrożnie wypowiedzianego sądu: słowo związane z negatywnymi psychicznymi emocjami, poprzez organ słuchu przyjmowane jest przez korę mózgową, a następnie informacja o tym w postaci sygnałów dociera do niżej leżących pokładów układu limbicznego i hipotalamusa. Aktywność hipotalamusa zwiększa się i zmienia przemianę materii w organizmie, w szczególności we krwi podnosi się koncentracja cholesteryny. Takim sposobem stopniowo wciągają się w proces rozpoczęty słowem tak układ wydzielania wewnętrznego jak i tkanki ciała, na przykład wątroba, gdzie jest syntetyzowana cholesteryna. Nadmiar cholesteryny krążącej we krwi dociera do błon komórkowych, czyli zostają naruszone wskaźniki środowiska wewnętrznego, o którego stałości jako warunku życia mówił Claude Bernar.
     Tak więc zapomnijmy o negatywnych stwierdzeniach i emocjach. Korzystajmy z tego, że Cylindry Faraona posiadają możliwość wzmacniania procesów zachodzących w organizmie kosztem otrzymania pozytywnych emocji.
     1. Przyjmijcie jedną z klasycznych pozycji Starożytnego Egiptu.
     2. Rozluźnijcie się na kilka minut, a następnie skoncentrujcie się.
     3. Wasza pozycja i wyraz twarzy powinny demonstrować pewność siebie i niezachwiana wolę.
     4. Myślowo, a lepiej głośno wypowiedzieć kolejno następujące formuły:
     a) jestem mocny!,
     b) jestem silny!,
     c) jestem młody! (nie jestem jeszcze młody!, a właśnie jestem młody!)
     d) jestem w rozkwicie sił fizycznych i duchowych!
     e) jestem ciekawy życia!
     f) kocham wszystko co żyje na Ziemi!,
     g) mogę zrobić wiele i na pewno to zrobię!,
     h) będę żyć długo!
     Ostatnia formułę wypowiedzcie trzy razy. Najbardziej odpowiadające wam formuły twierdzeń możecie dobierać sami w zależności od tego czy jesteście mężczyzną czy kobietą i co chcecie osiągnąć wykorzystując wasze siły życiowe.
     Przedstawiona wyżej metodyka jest istotnie autogennym treningiem, podtrzymywanym przez Cylindry Faraona, potężnym transformatorem waszych chęci, rozkazem do ogólnego programu pracy organizmu. Trzeba być realistą i rozumieć, że zdrowie absolutne jest niemożliwe. Choćby i pryszcz, ale zawsze gdzieś wyskoczy. Chorują wybitni sportowcy i mistrzowie świata. Życie to nieprzerwana walka o zdrowie. Tylko u jednych odbywa się ona na poziomie ciągłego odwiedzania poliklinik i globalnego połykania lekarstw, a u innych na boiskach, w górach, wyprawach i prawidłowo zorganizowanym życiu.
     Naszym celem jest podniesienie poprzeczki tej walki maksymalnie wysoko. Jak to na przykład zrobił mistrz wśród weteranów Vladimir Takujev, pułkownik służby medycznej na emeryturze, zasłużony lekarz republiki. Tytuł mistrza otrzymał w wieku 65 lat (1987 rok pierwsze miejsce w gimnastyce sportowej wśród sportowców weteranów, miasto Moskwa). I to w gimnastyce sportowej! Jednej z najtrudniejszych dyscyplin sportowych.
     Pełna charakteru i zadziwiająca cecha wielu zwolenników zdrowia i sportowego stylu życia zawiera się w tym, że sam ten zdrowy tryb życia nie jest da nich celem samym w sobie, a służy pomocą w osiągnięciu jakichś wyższych celów i w tym tkwi chyba jeden z głównych sekretów długiego życia.
     Uwaga: kilku ludzi w procesie komunikacji z Cylindrami Faraona powiedziało nam o następującym ciekawym fenomenie: człowiek długo i solidnie pracujący z Cylindrami Faraona jest w stanie wywołać u siebie wszystkie odczucia towarzyszące pracy nawet gdy Cylindrów nie ma.
     Kierowanie z pomocą woli szeregiem procesów płynących w organizmie człowieka jest dobrze znane specjalistom jogi, Cyguna i innych energetycznych praktyk. Najwidoczniej, Cylindry Faraona jakimś sposobem stymulują możliwości podobnej regulacji. Uwzględniając różnorodność naszego życia oraz fakt, że Cylindry nie zawsze mogą być pod ręką, rozwój podobnych umiejętności okazuje się wielce przydatny.
     Tak więc jeżeli jesteście już dostatecznie doświadczeni w stosunkach z Cylindrami Faraona i łatwo możecie odtworzyć w pamięci charakterystyczne dla was odczucia pracy z nimi, wykonajcie szereg następujących manipulacji:
     1. Weźcie w myśli Cylindry Faraona stamtąd gdzie zwykle je chowacie.
     2. Przyjmijcie jedną z klasycznych egipskich pozycji myślowo sprawdziwszy czy poprawnie wzięliśmy Księżycowy i słoneczny Cylinder.
     3. Odtwórzcie w pamięci wszystkie charakterystyczne dla was odczucia otrzymywane od Cylindrów i stopniowo przez nie przejdźcie.
     4. Myślowo odłóżcie Cylindry na miejsce.

Contact Us

Phone number in Saint-Petersburg: +7 (812) 476-95-01

E-mail address: cyl@yandex.ru