Rozdział: "Ochrona przed promieniowaniem telewizora"


Ochrona przed promieniowaniem telewizora


     Według wielu bioenergetyków Cylindry Faraona, postawione po bokach aparatury, są w stanie ochronić przed telewizyjnym, komputerowym i mikrofalowym promieniowaniem. Zdanie to (którego nie podzielałem przez długi czas) zostało niedawno nieoczekiwanie potwierdzone na skutek eksperymentu przeprowadzonego w specjalistycznym wydziale centrum technicznego Jugorskgazawtomatika, w mieście Pelym (protokół nr 01/76). Materiały z eksperymentu przedstawił A. Czernyszew. Pomiary elektromagnetycznego i jonizującego promieniowania na stanowiskach pracy wykazały, że w tych przypadkach, gdzie komputer był chroniony przez Cylindry, jeden z komponentów pola promieniowania zmniejszył się 13,5 razy! Wymieniona redukcja intensywności pola dotyczy zakresu częstotliwości od 5 do 5000 Hz. Do tego zakresu należy także bardzo szkodliwa dla zdrowia człowieka częstotliwość 7 Hz.
     Ciekawe eksperymenty zostały przeprowadzone na oczyszczanie przez Cylindry pomieszczenia przed niepożądaną informacją. Eksperymenty te, jak i twierdzenie o ochronie przed promieniowaniem, wywołały żywe liczne spory i sądy dotyczące mechanizmu, za pomocą którego podobne efekty mogą być realizowane. Ponieważ problemy te znajdują się jeszcze w stadium badań, podam tylko wstępne wyobrażenie o tych mechanizmach.
     Po pierwsze, kontakt (aplikacja) z miedzią sam z siebie, bez odnoszenia tego do Cylindrów, obniża negatywne efekty po emisyjnym napromieniowaniu chorych na raka (Minedżan G.Z. Zbiór ludowej medycyny i nietradycyjnych sposobów leczenia. Moskwa. Bukvica. 1993 r.). Po drugie, postawione po bokach aparatury, na przykład komputera, Cylindry prawdopodobnie oddziałują wzajemnie nie z nią lecz człowiekiem, który siedzi obok, niczym rezonatory na określoną częstotliwość fali elektromagnetycznej. Jednocześnie zwiększają się zdolności ochronne organizmu.
     Innego zdania jest inżynier I. Buchalov. Według niego: komputer, powietrze w jego pobliżu, które ma podwyższony stopień jonizacji oraz Cylindry tworzą razem silnie oddziaływujący układ, gdzie Cylindry, jako obiekty z wysokim przewodnictwem elektrycznym, momentalnie zmieniają rozłożenie ładunków w przestrzeni. Odpowiednio zmienia się też charakter zasięgu fal elektromagnetycznych w takim układzie: są one wzmocnione w jednym kierunku i osłabione w innym. Cylindry jakby odciągają na siebie część promieniowania.
     Co się tyczy oczyszczenia przestrzeni (pokoju, biura) z niepożądanej informacji, to tym którzy oglądali film w Telewizji Rosyjskiej o Cylindrach Faraona, przypomnę o eksperymencie, który demonstrował w tym filmie doktor nauk medycznych M.A. Nikulin. Badany kładzie swoją rękę dłonią do dołu na białym prześcieradle, następnie po jakimś czasie zabiera ją. Przy czym ciepłowizjer w infraczerwonych promieniach rejestruje ślad ręki na prześcieradle. Takie ślady, niosące informacje o fizycznym i emocjonalnym zdrowiu (lub braku zdrowia) badanego, mogą być zachowane dosyć długo. Na przykład, ślad cieplny statku zachowany zostaje na powierzchni morza przez kilka dni. Nie przypadkowo kiedyś odradzano siadać na miejscu, na którym siedział chory człowiek.
     Można sobie wyobrazić, jak są zabrudzone w tym sensie gabinety, biura i inne miejsca często odwiedzane. Cylindry Faraona, umieszczone w rogach pokoju po przekątnej, swoimi fizycznymi polami jak gumką ścierają negatywne energoinformacyjne ślady.
     Powtarzam, że wszystkie te sprawy znajdują się w stadium badań i każdy człowiek pracujący z Cylindrami może wnieść swój wkład w zrozumienie tych i wielu innych zagadkowych efektów, związanych z działaniem posłańców starożytnego kraju piramid.

Contact Us

Phone number in Saint-Petersburg: +7 (812) 476-95-01

E-mail address: cyl@yandex.ru